blog B

Esimerkkejä LeaDo:n käytöstä – kuudesluokkalaisten ryhmätyö uusiutuvista energianlähteistä

Koivupuhdon koulun kuudesluokkalaiset tekivät opettajansa Heidi Klasilan johdolla ryhmätyön uusiutuvista energianlähteistä. Katsotaanpa, miten LeaDo-oppimiskeskus oli projektissa käytössä.

“Ymppi-projekti” oli osa viikkourakkaa, jossa yhdistyivät erilaisten vaihtelevien tehtävätyyppien avulla  ymppi eli ympäristöoppi, äidinkieli ja matematiikka. Pidemmän jakson teemana oli energia. Projekti, joka tässä kuvaillaan, keskittyi uusiutuviin energianlähteisiin. Heidi laittoi ryhmätyön ohjeistukset vaiheittain LeaDo:n taskuihin.

Ensimmäisestä taskusta löytyi erilaisia vaihtoehtoja, joista ryhmät saivat valita oman aiheensa. Kortissa oli monta vaihtoehtoa, jokainen ryhmä yliviivasi listalta oman valintansa, jotta muut ryhmät tiesivät mitkä aiheet on jo valittu.

Seuraavassa vaiheessa oppilaat valitsivat netistä yhdessä sopivat kuvat ryhmän aiheeseen liittyvästä energiantuotantolaitoksesta. Kuva liitettiin posteriin, jossa selitettiin perustietoja laitoksen toiminnasta: minkälainen laitos on ja miten se toimii. Lisäksi oppilaat tekivät qr-koodin, joka johtaa netissä  olevaan videoon aiheesta.

Viimeisessä ryhmätyön vaiheessa koottiin lista, jossa on plussat ja miinukset omaan uusiutuvaan energianlähteeseen liittyen. Tähänkin löytyi opettajan tekemät ohjeet LeaDo:n taskustosta

LeaDo:n avulla Heidi onnistui luomaan ryhmätyölle selkeän rakenteen, jossa vaiheittaiset ohjeet löytyivät oppimiskeskuksen taskuista ja ryhmät pystyivät siirtymään vaiheesta toiseen omassa aikataulussaan. Kun opettajan aika ei kulu ohjeiden toistamiseen jokaiselle ryhmälle erikseen (tai sen odottamiseen että kaikki ovat valmiita kuuntelemaan yhteiset ohjeet), jää opettajalle enemmän aikaa ryhmätyöprosessin havainnoimiseen ja tuen antamiseen niille oppilaille, jotka tarvitsevat eniten tukea.