blog B

LeaDo johtaa tuloksiin tekemällä

Innovatiivinen tapa oppia, mielekäs tapa opettaa

LeaDo-oppimiskeskus on pedagoginen innovaatio, jonka avulla luokan häiriöt vähenevät ja opetuksen sekä oppimisen taso nousee. LeaDon toiminnanohjausjärjestelmän avulla oppimisprosessia ohjataan siten, että se tukee monipuolisesti oppilaan omatoimisuutta ja vähentää opettajan turhaa työtä.

LeaDo on sijoitus tulevaisuuteen: Leado-oppimiskeskus paitsi edistää oppimisprosesseja, se myös tuo koulullenne merkittäviä säästöjä: oppimateriaalimenot vähenevät merkittävästi, erityisopettajien tarve vähenee, täydennyskoulutuksesta säästyy matkakulut ja sijaisjärjestelyt, ja avustajien tarve vähenee.

LeaDo mullistaa luokkasi toiminnan – tai saat rahasi takaisin!

Kokemuksia päiväkodista

Heidi NikulaPilke Soittajankangas / Ryhmä Pellavaiset Leado on tuonut arkeemme selkeyttä, järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Se on toiminut pedagogisena työkaluna meille ryhmän aikuisille ja kannustaa lapsia monipuoliseen liikkumiseen. Olemme käyttäneet leadon...

Lue lisää

LeaDo ja apuvälineet

LeaDo mahdollistaa monipuoliset harjoitukset ja oppimistehtävien hyödyntämisen myös erilaisia apuvälineitä käyttäville. LeaDoon on helppo mahdollistaa esimerkiksi pyörätuoliavusteiset tai siirrettävästä sängystä käsin tehtävät kuntouttavat harjoitukset. LeaDo on oiva ratkaisu myös ikäihmisten...

Lue lisää

Pakettitarjous 40 ensimmäiselle opettajalle

Sisältää: LeaDo Taskuston Pedagogisten prosessien selkeyttämiseen ja monipuolistamiseen ohjaava taskusto, jonka värikoodaus auttaa opettajaa varhaiskasvatus-, esiopetus- ja perusopetussuunnitelman toteuttamisessa.PLUS: Ainutlaatuiset OPS-työkalut ja niiden käyttöön koulutus sekä tuki:* LeaDo-kehä OPS:in hallintaan;...

Lue lisää

LeaDo voi liikuttaa koko koulua

LeaDo-oppimiskeskus koulussa tai päiväkodissa kiinnostaa ja inspiroi myös niitä oppilaita ja opettajia, joden luokassa välineitä ei vielä ole. LeaDo:n kaltaista lasten ja nuorten liikuttajaa ei siis kannata pitää lukkojen takana...

Lue lisää