blog B

LeaDo johtaa tuloksiin tekemällä

Innovatiivinen tapa oppia, mielekäs tapa opettaa

LeaDo on oppilaiden ja opettajien tarpeista syntynyt pedagoginen toimintamalli. Se auttaa ratkaisemaan oppimisen tuen haasteita opetussuunnitelmaan nojaten.

LeaDossa johtavana ajatuksena on vahva eriyttäminen ja oppilaiden aktivointi hyvään. LeaDon mallien avulla on helppo organisoida monipuoliset oppimisprosessit, joissa oppilaiden yksilölliset tarpeet ja vahvuudet on helppo huomioida. Lisäksi LeaDo tuo selkeät mallit yhteistoiminnallisten prosessien organisointiin.

Opettajien ja oppilaiden kokemusten mukaan koulupäivän viihtyisyys ja oppimismotivaatiot lisääntyvät, häiriöt vähenevät ja opetuksen sekä oppimisen taso nousee. LeaDon toiminnanohjausjärjestelmän avulla oppimisprosessia ohjataan siten, että se tukee monipuolisesti oppilaan omatoimisuutta ja vähentää opettajan turhaa työtä.


Kerro koulutustoiveesi tai tarjouspyyntösi oheisella lomakkeella.

LeaDo-sovellus opettajalle!💎

LeaDo-sovellus on opettajien kehittämä työkalu yleisen tuen konkretisointiin ja helpottamiseen. Tämä antaa opettajalle monipuoliset mahdollisuudet eriyttää ja selkeyttää ohjeistusta helposti monikanavaisesti. Sovellus perustuu varhaiskasvatus- ja perusopetussuunnitelmaan. Myös lukio-opettaja suosittelee lukioon!...

Lue lisää

Kokemuksia päiväkodista

Heidi NikulaVarhaiskasvatuksen opettaja, Soittajankangas 4-6v. Leado on tuonut arkeemme selkeyttä, järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Se on toiminut pedagogisena työkaluna meille ryhmän aikuisille ja kannustaa lapsia monipuoliseen liikkumiseen. Olemme käyttäneet leadon taskustoja...

Lue lisää

Graduja ja opinnäytetöitä

Hilla ja Rebekka Airas: "Vain mielikuvitus on rajana" : LeaDo -oppimiskeskuksen tarjoamat mahdollisuudet lapsen taitojen kehittymiseen Airas_Hilla_Airas_Rebekka_OpinnäytetyöDownload Metropolia AmmattikorkeakouluToimintaterapian tutkinto-ohjelma Opinnäytetyö 9.11.2020 Veera Niska ja Pauliina Remes: Liikuntaa ja oppimista? Etnografinen...

Lue lisää

LeaDo Sovellus

Helppoutta ja iloa OPSin hallintaan ja pedagogiseen johtamiseen Sovellus sisältää: Oppimisprosessien suunnittelu ja organisointi oppimiskorttieditorierityinen ja monikanavainen tuki oppilaalle OPS-työkalu soveltuu kaikkiin oppi- aineisiin laaja-alaiset tavoitteet selkeästi näkyvissä teksti-, kuva-,...

Lue lisää

LeaDon edut ja hyödyt minulle esiopettajana

LeaDossa sallitaan lapsen toimiminen. Olen aina ollut kiinnostunut toiminnallisesta oppimisesta, koska se on pienten lasten tapa oppia; leikin ja konkretian kautta. Abstrakti käsite tulee sitten myöhemmin. Minulla on ollut VANE-matikkaa...

Lue lisää

Oppilaiden kokemuksia LeaDosta 1.-2.luokassa

Lasten ajatuksia LeaDon käytöstä pienen kyläkoulun alkuopetusyhdysluokassa  Luokassamme on käytetty Leadoa kahden koronavuoden aikana. Virus ja erilaiset rajoitukset siihen liittyen vaikuttivat siihen, että liikuntakeskus ja taskustot olivat välillä pitkäänkin pois...

Lue lisää