blog B

Päiväkoti

Kokonaisvaltaista hyvinvointia, leikin lumoa, liikunnan riemua ja yksilöllistä tukea motoristen, sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen oppimiseen!