blog B

Osallisuus, yhteistyö ja ohjeet vaihe vaiheelta – vinkkejä LeaDo:n käyttöönottoon perusopetuksessa

Kuudennen luokan opettajalla Heidillä on luokassaan LeaDo-oppimiskeskusta nyt puolisen vuotta. Aloitus ja eri ominaisuuksien käyttöönotto tehtiin yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaat esimerkiksi valokuvasivat, tulostivat ja laminoivat Heidin ohjauksessa kuvat kaikista luokan käyttämistä oppikirjoista ja vihkoista LeaDo:n taskustoa varten. Lapset kannattaa siis ottaa mukaan tekemiseen jo valmisteluvaiheessa.

Heidin luokassa oppimiskeskus on otettu tyytyväisenä ja innostuneena vastaan. 

Kuudesluokkalaisten oppiminen on LeaDo:n kanssa aiempaa toiminnallisempaa ja tehtäviä on aiempaa helpompi eriyttää eri tasoisille oppijoille. Värikäs taskusto sopii Heidin mukaan eriyttämisen lisäksi mainiosti myös tuomaan rakennetta erilaisiin ryhmätöihin, projekteihin ja viikkourakoihin. Värien käyttö ei muuten muuten ole sattumaa – taskuston värikoodaus tukee uuden, maailmallakin tunnetun suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamista.

Heidin vinkit  LeaDo:n käytön aloittamiseen:

  • Osallista oppilaita mm. oppimateriaalien valokuvaukseen ja laminointiin
  • Tee mahdollisimman vaiheittaisia ohjeita
  • Mieti tarkkaan, miten eriyttäminen tapahtuu: menevätkö kaikki saman tehtäväreitin läpi vai onko matkalla eriyttäviä tehtäviä
  • Aloita esimerkiksi matematiikasta, sen tehtävien eriyttäminen on melko helppoa!

Peruskäyttöidean opettamiseen kannattaa käyttää alussa paljon aikaa, Heidi vinkkaa. Oppilaita kannattaa esimerkiksi tasaisin väliajoin muistuttaa siitä, että ohjeen unohtuessa sen voi käydä itse tarkistamassa uudelleen lokerosta. Alussa on hyvä käyttää LeaDo- merkkejä opettajajohtoisesti taukojen jaksotuksessa mutta ajan myötä oppilaat oppivat itse milloin työskentelyä kannattaa tauottaa. On hyvä muistaa, että kaiken ei tarvitse olla uutta ja ihmeellistä: LeaDon taskuihin voi laittaa ihan tavallisia asioita, esimerkiksi tehtävämonisteet tulostettuna niin että lapset hakevat ne taskuista itse. 

Osa materiaaleista kuten koepaperit ja erilaiset täytettävät tehtävämonisteet voivat olla kertakäyttöisiä. Usein käytettävät kortit kuten oppikirjojen kansikuvat kannattaa laminoida. Laminoituihin kuviin voi tehdä vaihtuvia merkintöjä, ohjeita ja tehtäviä permanenttitussilla tai pidemmät ohjeet tulostaa paperille ja kiinnittää kuvan taakse vaikka klemmarilla.

Uusien työskentelytapojen oppiminen vie aina oman aikansa, mutta sinnikkyys palkitaan. Eri kouluissa tehdyissä LeaDo:n testeissä oppimiskeskuksen käyttöönotto on vaikuttanut positiivisesti mm. työrauhaan, oppilaiden toiminnanohjaukseen  ja keskittymiseen sekä oppilaiden koulumotivaatioon. Leadon käyttöönotossa auttaa oma innostus ja kekseliäisyys, mutta aivan kaikkea ei tarvitse aloittaa nollasta tai keksiä uudelleen – LeaDon mukana saat aina monipuolisen opettajan oppaan ja oppilaan oppisisällöt sekä tarvittavat perehdytys- ja tukimateriaalit!