blogi B

Luennot, työpajat ja koulukset

Luennot ja työpajat

A) Kohti innostavaa opettajuutta: Reflektoiva ja vuorovaikutteinen luento: inspiroidaan opettajia kasvun asenteeseen omassa työorientaatiossa, luento 2h

B) Käyttöteoria ja pedagogiikka näkyväksi > Mielekkyyttä ja malttia oman osaamisen kehittämiseen luento 2h / luento ja työpaja 6h

C) Kannustavan kodin ja koulun yhteistyömalli 

  • tutkimusperusteinen teoreettinen malli: vuorovaikutteinen luento 2h TAI 
  • tutkimusperusteinen teoreettinen malli: vuorovaikutteinen luento, jossa joka vaiheen jälkeen on ohjattu ryhmätyövaihe. Ryhmätöissä tunnistetaan ja kehitetään oman koulun toimintamalleja. 6h

D) OPS haltuun ja työrauhaa oppimisprosesseihin LeaDo Kehä -mallin avulla, työpajat 3x3h 

E) “Irti papukaijasyndroomasta!” Kielellisen ja matemaattisen oppimisprosessin mallintaminen, työpaja ryhmissä 3h

Etäkoulutukset

A) Kohti innostavaa opettajuutta: Reflektoiva ja vuorovaikutteinen luento, jolla inspiroidaan opettajia kasvun asenteeseen omassa työorientaatiossa, luento 2h

B) Kannustavan kodin ja koulun yhteistyömalli 

  • tutkimusperusteinen teoreettinen malli: vuorovaikutteinen luento 2h 

C) Käyttöteoria ja pedagogiikka näkyväksi > Mielekkyyttä ja malttia oman osaamisen kehittämiseen 2h etäluento 

Yksilölliset koulutukset

Yksilölliset konsultointi- ja työnohjauspalvelut pedagogisissa ratkaisuissa ja mahdollistavan toimintakulttuurin kehittämisessä opettajille ja rehtoreille