blogi B

Aivotutkija Minna Huotilainen haluaa LeaDon

Kognitiotieteen dosentti ja aivotutkija Minna Huotilainen on innoissaan, että LeaDossa yhdistyy monen tärkeän viimeaikaisen tutkimuksen tulokset sovellettuna arjessa toimivaan innovaatioon.

Aivotutkijana minun tavoitteeni on, että kasvatustieteessä, opetuksessa, koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa pystyttäisiin Suomessa hyödyntämään sitä tietoa, jota aivotutkimus tuottaa. Olen innostunut niistä uusista tutkimustuloksista, jotka osoittavat oppilaan oman aktiivisuuden lisäävän oppimista. Olen jo 1990-luvulta lähtien tutkinut musiikin käyttämistä oppimisen apuna: musiikin harrastaminen kehittää aivoja, musiikki sopii joissain oppimistilanteissa taustamusiikiksi lisäten oppimista, ja musiikki sopii myös oppimiseen nivoutuneeksi menetelmäksi vaikkapa luonnotiedeaineisiin. Oppilaan oma aktiivisuus näkyy myös liikunnallisena toimintana: liikunnallinen elämäntapa ylipäänsä edistää oppimista, ja toisaalta oppimiseen kuuluvana toimintana fyysisen aktiivisuuden avulla on mahdollista tehostaa oppimista.

Tutkijan painajainen on tämä: Löydämme hienoja tutkimustuloksia (“fyysinen aktiivisuus kehittää aivoja ja edistää oppimista”), kerromme tuloksista julkisuudessa, ja sitten meiltä tutkijoilta kysytään, miten tätä tulisi soveltaa koulun arjessa. “En minä tiedä, kysykää opetuksen kehittäjiltä”, on ainut vastaus, jonka pystyn antamaan. Tutkin oppimista ja aivoja, ja olen riemuissani siitä, että pystymme tänä päivänä tekemään tutkimusta jopa koulujen tiloissa, mutta siitä huolimatta työmme on nimenomaan tutkimusta, ei opetusmenetelmien kehittämistä. Siksi on mahtavaa olla tutkijana nimenomaan Suomessa, sillä täällä paitsi kasvatustiede myös opetuksen kehittäminen on huipussaan. Meillä on suuri määrä innostuneita opetuksen ammattilaisia, jotka kehittävät ja testaavat jatkuvasti uusia tapoja käyttää tieteellistä tutkimustietoa hyväksi tavallisissa kouluissa, tavallisissa oppimistilanteissa.

LeaDo on mainio esimerkki tällaisesta kehittämistyöstä. Siinä yhdistyy monen tärkeän viimeaikaisen tutkimuksen tulokset sovellettuna arjessa toimivaan innovaatioon. Se auttaa eriyttämään opetusta, tukee oppilaan oman oppimisen suuntaamista, on käytännöllinen ratkaisu oppilaan fyysisen aktiivisuuden tukemiseen, opettaa oppilaille vireystilan hallintaa ja mahdollistaa oppilaan oman uteliaisuuden hyödyntämisen oppimisessa. Sanalla sanoen tämä on nykyaikaisinta mahdollista oppimista käytännössä. Haluaisin itsellenikin LeaDon!

Minna Huotilainen
kognitiotieteen dosentti, aivotutkija