blog B

LeaDo ja apuvälineet

LeaDo mahdollistaa monipuoliset harjoitukset ja oppimistehtävien hyödyntämisen myös erilaisia apuvälineitä käyttäville. LeaDoon on helppo mahdollistaa esimerkiksi pyörätuoliavusteiset tai siirrettävästä sängystä käsin tehtävät kuntouttavat harjoitukset. LeaDo on oiva ratkaisu myös ikäihmisten...