blog B

LeaDo leder till resultat

Ett innovativt sätt att lära sig, ett meningsfullt sätt att undervisa

LeaDo inlärningsutrustning är en pedagogisk innovation som hjälper att minska störande beteende i klassrummet och höja nivån på inlärningen. LeaDo hjälper läraren att styra inlärningsprocessen på ett sätt som stöder elevernas självständighet och minskar onödigt arbete av läraren.

LeaDo är en investering till framtiden. Förutom att LeaDo inlärningsredskap utvecklar inlärningsprocesser ger det också betydande besparingar:  läromedel- och fortbildningskostnader reduceras anmärkningsvärt och behovet av lärarvikarier och biträden minskar.

LeaDo revolutionerar verksamheten i din klass – eller du få pengarna tillbaka!

Våra svenskspråkiga webbplats är underuppbyggnad