blog B

Tiimi

Lea Tornberg Luokanopettaja, KM, esi- ja alkuopettaja, opettajien kouluttaja, innovaattori, visionääri, yrittäjä

Vahvuuksina laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen, rohkeus, , luovuus, kokeilunhalu, visionäärisyys, taito tunnistaa toisten vahvuudet, delegointi- ja organisointitaidot.

Sanna Vänttilä Luokanopettaja, erityisopettaja, KM

Vahvuuksina toiminnallinen (erityispedagoginen) alkuopetus, oppilaan vahvuuksiin pohjautuvat tukitoimet, strukturoitu opetus, vaativa erityinen tuki ja haastavat tilanteet koulussa (MAPA-osaaja, turvallisuusvastaava).

Piia Kylänpää Luokanopettaja

Vahvuuksina toiminnallisuus, oppilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävä näkemys, positiivisuus, kansainväliset kokemukset ja kielitaito

Juha Lindroos AD, kuvittaja, luovuuskonsultti

Vahvuuksina 20 vuoden kokemus kansainvälisillä markkinoilla, into uuden oppimiseen. halu parantaa maailmaa meille kaikille, positiivinen asenne sekä kyky lukea Lean ajatukset ja toteuttaa ne!

Tero Riskilä Teknologiaratkaisut

Digitaalisen osaamisen kehittämisen ammattilainen. Kokemus yli 12 vuotta verkko-oppimisen kouluttajana, sisällöntuottajana, verkkokurssien rakentajana, verkkokauppojen,  oppimisympäristöjen toteuttajana sekä asiantuntijana. 

Rauno Haapaniemi Luokanopettaja, tietokirjailija (opetus ja kasvatus)

Vahvuutena parantumaton kiinnostus innostavan koulun rakentumisen ehdoista.  Kokemusta ja tietoakin omaan sosiaalisen pääoman, yhteisöllisen koulun ja lapsilähtöisen pedagogian alueelta.

Blogi

Emilia Repo Luokanopettaja, MA

Vahvuuksina opetuksen pelillistäminen ja eriyttäminen, kansainvälisyys, multimediaosaaminen ja koulutuksen laaja-alainen kehittäminen.

Iida Tornberg Graafinen suunnittelija, AMK-opiskelija

Vahvuuksina luovuus, leikkisyys ja kyky innostua helposti. Kuvittamisen spesialisti, jossa omaleimainen jälki näkyy vahvassa tarinallistamisessa ja värikkyydessä.

Kimmo Huttu Luokanopettaja, KM, yhdysluokkaspesialisti, tohtoriopiskelija

Vahvuuksina digitaalisten oppimisympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen, itsenäistä ja itseohjautuvaa oppimista tukevien projektityötapojen käyttö yhdysluokassa sekä oppimisen arvioinnin vuorovaikutteisten metodien ja prosessien kehittäminen

Teemu T. Kaskinen Opettaja, CEO/Founder Kaski Crafts Oy

Isä, opettaja, animaattori, podcastien tekijä ja paljon muuta. Minulla on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus käsillä tekemisestä, eri tekniikoista ja oppimisesta. Rakkaus käsillä tekemiseen ja uuden oppimiseen sekä tuon tiedon jakamiseen ovat ohjanneet minua uralle käsityön opettajana, sillä tieto ei lisäänny maailmassa, jos sen pimittää vain itsellään.

Nora Sefrani Perhepäivähoitaja, lastenohjaaja, varhaiskasvatuksen opettajaopiskelija.

Vahvuuteni ovat luovuus, visuaalisuus, motivoituneisuus, halu oppia uutta ja kehittää itseäni sekä työyhteisöä.

Jussi Tornberg Logistiikka

Insinööriopiskelija, tuotekehittäjä: mm. pakkaus-, logistiikka- ja välineistökehitys. Vahvuuksina monipuolinen ja luova ongelmanratkaisu- ja kehittämistaidot. 

Anna Tornberg Markkinointiviestintä

Matkailuliiketoiminnan opiskelija, markkinointivastaava: Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus monikanavaisesti sekä sisällöntuotanto. Myyntiedustus, koulutusmatkailu ja kaupalliset yhteistyöt.

Vahvuuksina monipuolisuus osaamisessa ja innostujan positiivinen ote työhön.

Nuwan Dissanayaka Globaalin markkinoinnin johtaja

Vahvuudet: Palkittu kasvatustieteilijä, jolla on yli 10 vuoden kokemus opettajana. Viestintä-, koordinointi- ja organisointipalvelut asiakkaidemme tyytyväisyyttä varten ennen myyntiä ja myynnin jälkeen. Olen täällä varmistaakseni, että asiakkaamme saavat enemmän kuin he odottavat.

Erja Taulavuori Filosofian tohtori, dosentti.

LeaDon Tutkimusjohtaja.
Vahvuuksina mm. kokemus, into ja inspiraatio.

Lähetä viesti