blogi B

Tiimi

Lea Tornberg Luokanopettaja, KM, esi- ja alkuopettaja, opettajien kouluttaja, innovaattori, visionääri, yrittäjä

Vahvuuksina laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen, rohkeus, , luovuus, kokeilunhalu, visionäärisyys, taito tunnistaa toisten vahvuudet, delegointi- ja organisointitaidot.

Sanna Vänttilä Luokanopettaja, erityisopettaja, KM

Vahvuuksina toiminnallinen (erityispedagoginen) alkuopetus, oppilaan vahvuuksiin pohjautuvat tukitoimet, strukturoitu opetus, vaativa erityinen tuki ja haastavat tilanteet koulussa (MAPA-osaaja, turvallisuusvastaava).

Heidi Klasila Luokanopettaja

Vahvuuksina kyky innostua ja innostaa, luovuus, rohkeus tarttua haasteisiin, halu kehittyä, herkkyys, idearikkaus ja organisointikyky.

Piia Kylänpää Luokanopettaja

Vahvuuksina toiminnallisuus, oppilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävä näkemys, positiivisuus, kansainväliset kokemukset ja kielitaito

Henna Mäkelä Luokanopettaja

Vahvuuksina toiminnallinen alkuopetus, into ja ilo kehittää sekä itseään että opetustaan / opettajuuttaan, järjestelmällisyys, innostuneisuus, iloisuus.

Anne Savelius Erityisopettaja, fusioterapeutti, asiantuntija

Vahvuuksina laaja-alainen teoreettinen osaaminen ja viitekehys sekä monipuolinen työkokemus, innovatiivisuus ja kehittämismyönteisyys

Juha Lindroos AD/Markkinointi

Vahvuuksina 20 vuoden kokemus kansainvälisillä markkinoilla, into uuden oppimiseen. halu parantaa maailmaa meille kaikille, positiivinen asenne sekä kyky lukea Lean ajatukset ja toteuttaa ne!

Heini Syyrilä Kieltenopettaja, FM

Vahvuuksina laaja-alainen osaaminen digtaalisuuden ja toiminnallisuuden hyödyntämisessä opetuksessa, oppimisessa, oppijalähtöisessä opetuksessa ja erilaisten oppijoiden tukemisessa. Innostus oppimisen ja opettamisen kehittämiseen.

Rauno Haapaniemi Luokanopettaja, tietokirjailija (opetus ja kasvatus) ja tvt-agentti/pedagogi-

Vahvuuksina käytännön prosessin ohjaaminen koulutyössä yhteisöllisen pedagogian toteuttamisessa, muutosmyönteisyys ja halu oppia uutta yhdessä muiden kanssa, halu ja kyky auttaa muita opettajia ylittämään esteitä ja ennakkoluuloja, pitkä kokemus opettajana ja vertaiskouluttajana, luennoitsijana sekä paljon kokemusta kuntapäättäjänä.

Blogi

Anu Saarni Luokanopettaja, varhaiskasvattaja, KM

Vahvuuksina oppimisen nälkä, oppilaiden kuunteleminen ja huomioiminen sekä eloisa luonne ja vahva tunne opettajan työstä unelmatyönä. Erikoistumisaineina esi- ja alkuopetus, liikunta sekä terveystieto.

Iida Tornberg Abiturientti, graafisen suunnittelun opiskelija

Vahvuuksina luovuus, leikkisyys ja kyky innostua helposti. Kuvittamisen spesialisti, jossa omaleimainen jälki näkyy vahvassa tarinallistamisessa ja värikkyydessä.

Kimmo Huttu Luokanopettaja, KM, yhdysluokkaspesialisti, tohtoriopiskelija

Vahvuuksina digitaalisten oppimisympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen, itsenäistä ja itseohjautuvaa oppimista tukevien projektityötapojen käyttö yhdysluokassa sekä oppimisen arvioinnin vuorovaikutteisten metodien ja prosessien kehittäminen

Lähetä viesti