blog B

Referenssit

Olen nähnyt erilaisia oppimiseen liittyviä järjestelmiä ja uudistuksia, joiden takana on enemmän halu uudistuksille, kuin pedagogiikka. 

LeaDossa tämä on toisin. Järjestelmä on selkeä, se tarjoaa konkreettisia työkaluja, jotka rakentuvat opetussuunnitelman ympärille tarjoten ratkaisuja opettajan arkea helpottamaan. Ohjeet on pilkottu osiin ja mikä tärkeintä nykyään: ohjeita ei tarvitse etsiä erikseen Internetin syövereistä. 

Teemu T. Kaskinen, isä, opettaja, animaattori, podcastien tekijä ja paljon muuta

LeaDo on inspiroiva, eriyttävä, omatoimisuuteen ohjaava monien mahdollisuuksien oppimiskeskus. LeaDo ohjaa oppilaita yksilölliseen ja yhteisölliseen selkeään ja järjestelmälliseen ops:n mukaiseen oppimispolkuun.

Oppilailla on helppo edetä itsenäisesti LeaDon avulla omaan tahtiinsa. LeaDo antaa opettajalle aikaa oppilaan yksilölliseen ohjaukseen. – ”Ope, minä olen tehnyt jo kaikki! Mitä minä nyt teen?” Tällaiset alkuopetuksessa jatkuvasti toistuvat kysymykset jäävät LeaDon ansiosta pois. Oppilailla on selkeä toimintamalli ja ohjeistus LeaDon taskustoissa. Tämä tuo selkeän, innostavan ja motivoivan toimintavan luokkaan.

Anu Sohlo & Jonna Kupsala, opettajat, Hintan koulu

Menetelmä sopisi ammatillisen toisen asteen opiskelun työkaluksi etenkin elinikäisen työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

LeaDolla luo ja tuo ammatillisen osaamisen kartuttamiseen: Innostuksen elinikäiseen oppimiseen, osallistavan toimintakulttuurin, yrittelijään työskentelymallin, kuntoliikunnalla jaksamista työpäivään, motivaation osaamisen kasvattamiseen ja tukea yksilöllisiin oppimispolkuihin.

Merja Paloniemi, koulutuspäällikkö, Oulun seudun ammattiopisto

LeaDo-oppimiskeskus on luuranko, jonka ympärille opettaja voi rakentaa oppilailleen sopivat ja yksilölliset pedagogiset toimintamallit, jotka tukevat oppilaan yksilöllistä oppimispolkua. LeaDo-oppimiskeskus mahdollistaa säännöllisen ja strukturoidun oppituntien liikunnallistamisen ja liikunnan valjastamisen oppimista tukevaksi toiminnaksi.

Sanna-Mari Lehmikangas & Antti Untola, LeaDo-kehittäjäopettajat

Kouluikäisen lapsen isänä olen havainnut, että lapsen motivointi liikkumaan käy vuosi vuodelta vaikeammaksi. Tekniikasta nousevat ärsykkeet heikentävät lapsen keskittymiskykyä leikkeihin ja peleihin muiden lasten kanssa.

LeaDo-malli pitää huolen siitä, että liikkumisesta tulee se varsinainen motivaatio lapselle, jolloin oppiminen, hauskanpito ja urheilu nivoutuvat yhdeksi paketiksi. Olisin kovin kiitollinen, jos mallia voitaisiin kokeilla myös oman lapseni koulussa. Olen hyvin iloinen siitä, että Suomessa osataan edelleen innovoida uusia tapoja inspiroida lapsia oppimaan.

Hussein al-Taee, CMI rauhanneuvottelija

Koulupäivä ei kestä määränsä enempää. LeaDo ratkaisee ajankäytöllisiä ongelmia, kun lapset saavat liikkua ja purkaa energiaa opiskelun lomassa pedagogisesti suunniteltuna. Lisäksi ratkaisu helpottaa toiminnanohjauksen suunnittelua ja ennakointia. LeaDo motivoi sekä lasta että opettajaa, vapauttaa luovuuteen ja on kaiken lisäksi siirreltävä. Eikä se sido opettajan käsiä, se antaa niille lisää tilaa toteuttaa.

Ida Välimaa, opettaja, Vihdin kunta

Opettajana ja nepsy-valmentajana tiedän, että liikkeelle pääseminen ei ainoastaan helpota opiskelua, vaan se on osalle oppilaista suorastaan oppimisen edellytys. LeaDo mahdollistaa juuri tällaisen liikkumisen. Se on lähellä, sen takia ei tarvitse erkaantua muusta luokkayhteisöstä, eikä se myöskään leimaa kenenkään liikkumisen tarvetta ongelmakäyttäytymiseksi.

LeaDo ei silti ole mikään erityisopetuksen väline. Ihan jokainen oppilas ansaitsee mahdollisuuden nousta, venytellä, pyörähtää, singahtaa. Myös luokan ujo ja viilipytty saavat vetreyttää aivojaan kesken opiskelun. Samalla reissulla on hyvä hakea taskustosta tehtäviä tai ohjeita omien tarpeiden mukaisesti.

LeaDo on kuin lähde, jonka äärellä käydään virkistäytymässä, vaihtamassa kuulumisia ja hakemassa uusia näkökulmia. Sen jälkeen arkinen puurtaminen sujuu taas tarmokkaasti.

Elina Virtanen, opettaja & Nepsy-valmentaja

Kokemukseni mukaan kiinnostus suomalaista koulutusosaamista kohtaan maailmalla jatkuu vahvana. Suomea pidetään edelläkävijänä peruskoulutuksen uudistamisessa ja uutta OPS:ia konkretisoiville tuotteille ja palveluille on suurta kysyntää.

Marianne Huusko, Koulutusviennin suurlähettiläs