blog B

LeaDo – Oppimisen ekosysteemi

LeaDo on luokkahuoneessa kehitetty kokonaisvaltainen ratkaisu opetuksen ja oppimisen tuen haasteisiin. LeaDossa integroituu kasvu- ja kehittämisoptimismiin nojaava ratkaisukeskeinen pedagogiikka. LeaDon välineistö tarjoaa opettajalle varhaiskasvatuksesta alkaen oppimisympäristöön palvelukokonaisuuden, joka auttaa aktivoimaan, osallistamaan ja inspiroimaan monenikäistä lasta eri oppimistilanteissa. LeaDon avulla opettaja pystyy organisoimaan monipuolisia oppimisprosesseja niin, että mm. työrauha paranee, oppimisprosessit selkiytyvät ja opettajan resurssit riittävät aiempaa paremmin. LeaDo auttaa opettajaa uuden opetussuunnitelman monipuolisessa toteuttamisessa.

Päiväkoti

Kokonaisvaltaista hyvinvointia, leikin lumoa, liikunnan riemua ja yksilöllistä tukea motoristen, sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen oppimiseen!

Lue lisää

Koulu

Inspiroivat välineistöt oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnin ja työrauhan vahvistamiseen, osallisuuden lisäämiseen ja oppimisprosessien monipuolistamiseen.

Lue lisää